-->

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

img

Ραχιώτης Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογία και Επαγγελματική Υγιεινή


Τομέας Κλινικοεργαστηριακός

Βιογραφικό Σημείωμα- Curriculum Vitae   Τηλέφωνα

 • Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας - Κατσίγρα
  5008 | Fax: 5051
  email: grach-at-med.uth.gr
  email: g.rachiotis-at-gmail.com(*)


 • (*) Όπου -at- βάζουμε @
 • Προθέματα Τηλεφώνων:
  Βιόπολις: 2410 - 68 ΧΧΧΧ
  Κατσίγρα: 2410 - 56 ΧΧΧΧ