-->

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

img

Σωτηρίου Σωτήρης

Αναπληρωτής Καθηγητής Εμβρυολογία


Τομέας Μορφολογίας

Βιογραφικό Σημείωμα- Curriculum Vitae



   Τηλέφωνα

 • Γραφείο - Κατσίγρα
  5053
  email: sotirious-at-med.uth.gr(*)


 • (*) Όπου -at- βάζουμε @
 • Προθέματα Τηλεφώνων:
  Βιόπολις: 2410 - 68 ΧΧΧΧ
  Κατσίγρα: 2410 - 56 ΧΧΧΧ