ΜΕΛΗ ΔΕΠ

img

Τσούγκος Χρυσοβαλάντης – Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής - Μόνιμος Ιατρική Φυσική


Τομέας Βασικών Επιστημών

Βιογραφικό Σημείωμα- Curriculum Vitae   Τηλέφωνα

  • -
    email: tsougos-at-med.uth.gr (*)


  • (*) Όπου -at- βάζουμε @
  • Προθέματα Τηλεφώνων:
    Βιόπολις: 2410 - 68 ΧΧΧΧ
    Κατσίγρα: 2410 - 56 ΧΧΧΧ