ΜΕΛΗ ΔΕΠ


   Τηλέφωνα

 • Γραφείο - ΠΓΝΛ
  2413501668
  email: kfourtounas-at-med.uth.gr
  email: cfourt-at-usa.net(*)


 • (*) Όπου -at- βάζουμε @
 • Προθέματα Τηλεφώνων:
  Βιόπολις: 2410 - 68 ΧΧΧΧ
  Κατσίγρα: 2410 - 56 ΧΧΧΧ