ΜΕΛΗ ΔΕΠ

img

Τραχανά Βαρβάρα

Επίκουρος Καθηγήτρια - Μόνιμη Κυτταρική Βιολογία


Τομέας Βασικών Επιστημών

Βιογραφικό Σημείωμα- Curriculum Vitae   Τηλέφωνα

  • Γραφείο - Βιόπολις
    email: vtrachana-at-med.uth.gr(*)


  • (*) Όπου -at- βάζουμε @
  • Προθέματα Τηλεφώνων:
    Βιόπολις: 2410 - 68 ΧΧΧΧ
    Κατσίγρα: 2410 - 56 ΧΧΧΧ