ΜΕΛΗ ΔΕΠ


   Τηλέφωνα

  • Γραφείο - ΠΓΝΛ
    email: gvalsamakis-at-uth.gr(*)


  • (*) Όπου -at- βάζουμε @
  • Προθέματα Τηλεφώνων:
    Βιόπολις: 2410 - 68 ΧΧΧΧ
    Κατσίγρα: 2410 - 56 ΧΧΧΧ