-->

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

img

Μουχτούρη Βαρβάρα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας


Τομέας Κλινικοεργαστηριακός

Βιογραφικό Σημείωμα- Curriculum Vitae   Τηλέφωνα

 • Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας - Κατσίγρα
  2410565009 | Fax: 2410565051
  email: mouchtourib-at-med.uth.gr (*)


  Γραμματεία Εργαστήριου - Κατσίγρα
  2410565050
  email: mouchtourib-at-med.uth.gr (*)


 • (*) Όπου -at- βάζουμε @
 • Προθέματα Τηλεφώνων:
  Βιόπολις: 2410 - 68 ΧΧΧΧ
  Κατσίγρα: 2410 - 56 ΧΧΧΧ