-->

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

img

Καλαλά Φανή

Επίκουρος Καθηγήτρια Ιατρική Ανοσολογία


Τομέας Κλινικοεργαστηριακός

Βιογραφικό Σημείωμα- Curriculum Vitae   Τηλέφωνα

 • Γραφείο - Βιόπολις
  2410685687
  email: fkalala-at-uth.gr(*)


 • (*) Όπου -at- βάζουμε @
 • Προθέματα Τηλεφώνων:
  Βιόπολις: 2410 - 68 ΧΧΧΧ
  Κατσίγρα: 2410 - 56 ΧΧΧΧ