Στοιχεία Μέλους ΔΕΠ Τμήματος Ιατρικής


Γουργουλιάνης Κων/νος
Καθηγητής

Πνευμονολογίας
Τομέας Παθολογίας

Βιογραφικό Σημείωμα- Curriculum Vitae
Γραμματεία Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγειας - Βιόπολις
5554
Fax: 5554
email: acare@med.uth.gr

Ερευνητικο Εργαστηριο Τομεας Παθολογιας - Βιόπολις
5597
Fax:
email: kgourg@med.uth.gr

Γραφείο - Βιόπολις
5722
Fax:
email: kgourg@med.uth.gr

Γραφείο - ΠΓΝΛ
2413502812
Fax: 2410670240
email: kgourg@med.uth.gr

Προθέματα Τηλεφώνων:
Βιόπολις: 2410 - 68 ΧΧΧΧ
Κατσίγρα: 2410 - 56 ΧΧΧΧ