-->

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

img

Μαλίζος Κων/νος

Καθηγητής Ορθοπαιδικής


Τομέας Χειρουργικής

Βιογραφικό Σημείωμα- Curriculum Vitae   Τηλέφωνα

 • Ερευνητικό Εργαστήριο Τομέα Χειρουργικής - Βιόπολις
  5614
  email: malizos-at-med.uth.gr(*)


  Ερευνητικό Εργαστήριο Τομέα Χειρουργικής - Βιόπολις
  5615
  email: malizos-at-med.uth.gr(*)


  Ερευνητικό Εργαστήριο Τομέα Χειρουργικής - Βιόπολις
  5616
  email: malizos-at-med.uth.gr(*)


  Ερευνητικό Εργαστήριο Τομέα Χειρουργικής - Βιόπολις
  5617 | Fax: 5617
  email: malizos-at-med.uth.gr(*)


  Ερευνητικό Εργαστήριο Τομέα Χειρουργικής - Βιόπολις
  5742
  email: malizos-at-med.uth.gr(*)


  Γραφείο - ΠΓΝΛ
  2413502721
  email: malizos-at-med.uth.gr(*)


 • (*) Όπου -at- βάζουμε @
 • Προθέματα Τηλεφώνων:
  Βιόπολις: 2410 - 68 ΧΧΧΧ
  Κατσίγρα: 2410 - 56 ΧΧΧΧ