-->

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

img

Σκεντέρης Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρική-Κοινωνική και Αναπτυξιακή Παιδιατρική


Τομέας Μητέρας-Παιδιού

Βιογραφικό Σημείωμα- Curriculum Vitae   Τηλέφωνα

 • Γραφείο - ΠΓΝΛ
  2413502705
  email: nskenter-at-med.uth.gr(*)


 • (*) Όπου -at- βάζουμε @
 • Προθέματα Τηλεφώνων:
  Βιόπολις: 2410 - 68 ΧΧΧΧ
  Κατσίγρα: 2410 - 56 ΧΧΧΧ