-->

ΜΕΛΗ ΔΕΠ


   Τηλέφωνα

 • Γραμματεία Εργαστηρίου Βιολογίας - Βιόπολις
  5570 | Fax: 5549
  email: nvamvak-at-med.uth.gr(*)


  Γραφείο - Βιόπολις
  5737
  email: nvamvak-at-med.uth.gr(*)


  Γραφείο - ΠΓΝΛ
  2413502933
  email: nvamvak-at-med.uth.gr(*)


 • (*) Όπου -at- βάζουμε @
 • Προθέματα Τηλεφώνων:
  Βιόπολις: 2410 - 68 ΧΧΧΧ
  Κατσίγρα: 2410 - 56 ΧΧΧΧ