ΜΕΛΗ ΔΕΠ

img

Βαμβακόπουλος Νικόλαος

Καθηγητής Βιολογίας


Τομέας Βασικών Επιστημών

Βιογραφικό Σημείωμα- Curriculum Vitae   Τηλέφωνα

 • Εργαστήριο Βιολογίας - Βιόπολις
  5625
  email: nvamvak-at-med.uth.gr(*)


  Εργαστήριο - Παρασκευαστήριο Βιολογίας - Βιόπολις
  5626
  email: nvamvak-at-med.uth.gr(*)


  Γραφείο - Βιόπολις
  5627 | Fax: 5627
  email: nvamvak-at-med.uth.gr(*)


  Γραφείο - Βιόπολις
  5737
  email: nvamvak-at-med.uth.gr(*)


  Γραφείο - ΠΓΝΛ
  2413502933
  email: nvamvak-at-med.uth.gr(*)


 • (*) Όπου -at- βάζουμε @
 • Προθέματα Τηλεφώνων:
  Βιόπολις: 2410 - 68 ΧΧΧΧ
  Κατσίγρα: 2410 - 56 ΧΧΧΧ