-->

ΜΕΛΗ ΔΕΠ


   Τηλέφωνα

 • Γραφείο - Βιόπολις
  5580
  email: atsakal-at-med.uth.gr(*)


  Ερευνητικό Εργαστήριο Χημείας - Βιόπολις
  5584
  email: atsakal-at-med.uth.gr(*)


  Γραφείο - Κατσίγρα
  5014
  email: atsakal-at-med.uth.gr(*)


 • (*) Όπου -at- βάζουμε @
 • Προθέματα Τηλεφώνων:
  Βιόπολις: 2410 - 68 ΧΧΧΧ
  Κατσίγρα: 2410 - 56 ΧΧΧΧ