ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Χρήσιμα Έντυπα μελών ΔΕΠ, κ.α.

Τμήμα Ιατρικής

31.08.2018

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΕΔΙΠ

Έντυπο άδειας μικρής διάρκειας (συνέδρια, ημερίδες κλπ)

Έντυπο άδειας για προσωπικούς λόγους - Χορηγούνται μέχρι 10 ημέρες από τη Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας και επιπλέον 20 ημέρες από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου (Ν. 3549/2007). Δείτε το  έγγραφο της Κοσμητείας σχετικά με την άδεια προσωπικών λόγων.

Έντυπο Θερινής άδειας (αφορά τους θερινούς μήνες Ιούλιο - Αύγουστο)

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΩΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ)

Συμμετοχή σε Συνέδρια μόνο ΕΙΔΙΠ και ΔΕΠ

Η καταβολή οδοιπορικών εξόδων (εισιτήρια) είναι μέχρι 300,00 ευρώ (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 277/20-01-2011)

Όσον αφορά την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων προσκεκλημένων, σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατή η καταβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4336/2015 (και σχετική ενημέρωση από τον Επίτροπο) με το οποίο καταργούνται τα άρθρα από 1 έως 24 του Ν. 2685/99 όπου μεταξύ άλλων προβλέπονταν η καταβολή τέτοιων.

Διαδικασία (pdf file)

Έγγραφο Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (pdf file)

Κατάσταση πληρωμής δαπάνης (pdf file) - 2 αντίτυπα στη γραμματεία Τμήματος

Αίτηση προχρηματοδότησης.doc

Εντολή Μετακίνησης Πρόεδρος νέος Ν.4336.2015

Τα υπολοιπα έντυπα μετακινήσεων


ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΕΥΔΟΞΟΣ"

Εισήγηση Διδιακτικών Βιβλίων Παράδειγμα Συμπλήρωσης

Δήλωση Μοναδικού Συγγράμματος

Η διαθεσιμότητα των συγγραμμάτων μπορεί να ελεγχθεί στην εφαρμογή του "ΕΥΔΟΞΟΣ": https://service.eudoxus.gr/search/

ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

Απόφαση έγκρισης εκτύπωσης

Διαβιβαστικό για το Τυπογραφείο

Βεβαίωση 

ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Υπεύθυνη Δήλωση  Ν. 1599/1986:  αρχείο doc &  αρχείο pdf

Αίτηση προς το Τμήμα Ιατρικής: Αίτηση_docx.doc

 

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος (Φούρλαρη Χρύσα 2410 68 5732, cfour@med.uth.gr)