-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματικών και Αυτοάνοσων Παθήσεων Κεντρικής Ελλάδος

Τμήμα Ιατρικής

24.09.2017

Δείτε το πρόγραμμα

Το Συνέδριο Αυτοάνοσων και Ρευματικών Παθήσεων 2017 ακολουθεί τηφιλοσοφία των προηγούμενων συνεδρίων όσο αφορά τη θεματολογία και τοακροατήριο: τα θέματα έχουν άμεση σχέση με τον ασκούντα κλινική ιατρική. Είναι εκδηλώσεις που άπτονται άλλων ειδικοτήτων, και τελευταίες εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία συχνών και λιγότερο συχνών αυτοάνοσων και ρευματικών παθήσεων.