ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαμόρφωση προγράμματος διεξαγωγής μαθημάτων και εξετάσεων ακαδ. Έτους 2017-2018 του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τμήμα Ιατρικής

29.06.2018

Διαμόρφωση προγράμματος διεξαγωγής μαθημάτων και εξετάσεων ακαδ. Έτους 2017-2018 του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

            Ι. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1.      Έναρξη μαθημάτων χειμερινού Εξαμήνου Δευτέρα 25-09-2017.

2.      Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου Παρασκευή 12-01-2018. Διάρκεια διδακτικών εβδομάδων δεκατέσσερις (14).

3.      Περίοδος εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου, από Δευτέρα 15-01-2018 έως και Παρασκευή 09-02-2018. Διάρκεια εξετάσεων τέσσερις (4) εβδομάδες.

Αργίες:

Παρασκευή 17/11/2017 (Επέτειος Πολυτεχνείου)

Τρίτη 30/01/2018 (Εορτή Τριών Ιεραρχών)

Διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς:

Από Σάββατο 23/12/2017 έως και Κυριακή 07/01/2018

            ΙΙ. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1.      Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, Δευτέρα 12-02-2018.

2.      Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, Δευτέρα 04-06-2018. Διάρκεια διδακτικών εβδομάδων δεκατέσσερις (14).

3.      Περίοδος εξετάσεων εαρινού εξαμήνου, από Τρίτη 05-06-2018 έως και Παρασκευή 29-06-2018. Διάρκεια εξετάσεων τέσσερις (4) εβδομάδες.

Αργίες:

Δευτέρα 19/02/2018 (Καθαρά Δευτέρα)

Τρίτη 01/05/2018 (Πρωτομαγιά)

Τρίτη 15/05/2018 (Εορτή Αγίου Αχιλλείου, Πολιούχου Λάρισας)

Δευτέρα 28/05/2018 (Εορτή Αγίου Πνεύματος)

Διακοπές Πάσχα:

Από Μ. Δευτέρα 02/04/2018 έως και Παρασκευή 13/04/2018

           ΙΙΙ. Περίοδος συμπληρωματικών εξετάσεων και για τα δύο (2) εξάμηνα:

            Περίοδος εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2017-2018, από Δευτέρα 27-08-2018 έως  

            και Παρασκευή 21-09-2018. Διάρκεια εξετάσεων τέσσερις (4) εβδομάδες

            IV. Κλινικές ασκήσεις 6ου έτους 2017-2018

            Έναρξη κλινικών ασκήσεων φοιτητών 6ου έτους, από Δευτέρα 07-08-2017.

            Λήξη κλινικών ασκήσεων 10-06-2018. Διάρκεια εβδομάδων κλινικής άσκησης

            σαράντα τέσσερις (44). Η κατανομή των εβδομάδων έχει ως εξής:

·         Παθολογία   14

·         Χειρουργική   11

·         Μαιευτική-Γυναικολογία   8

·         Παιδιατρική   8

·         Ψυχιατρική   3