-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Παθήσεις Μυοσκελετικού Συστήματος - Ομάδες- Μαθήματα - Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τμήμα Ιατρικής

08.01.2018

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣYΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ακαδ. έτος 2017-2018

Διάγραμμα μαθημάτων (pdf file)
Aναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα (pdf file)
Ομάδες (pdf file)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΑΥΜΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΤΟΥ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε σχετικά με τον οδηγό μελέτης των δύο μαθημάτων.