ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Συνεχούς Εκπαίδευσης Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής 2017 - 2018

Τμήμα Ιατρικής

06.06.2018

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Γεωργούλιας Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δ/ντής Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Π. Γ. Ν. Λ.

Αίθουσα Διαλέξεων Ακτινοθεραπείας 13.30-15.30 μμ

Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Π.Ι.Σ.

Δείτε το πρόγραμμα (pdf file)