ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Απεικονιστική Διαγνωστική ΙΙ - Παραδόσεις και Εργαστήρια 2017-2018

Τμήμα Ιατρικής

30.05.2018

Πρόγραμμα μαθημάτων (pdf file)

Ημέρες: Δευτέρα, 14:00-15:00μ.μ. Εργαστήρια (Τμήματα Εργ. Ακτινοδιαγνωστικής)

Τρίτη & Πέμπτη, 09:00-11:00π.μ. Αίθουσα Σεμιναρίων Ακτινολογικού

Εργαστηρίου Π.Γ.Ν.Λ.

Κλινική Άσκηση (pdf file)

Για την κλινική άσκηση στην Απεικονιστική Διαγνωστική κατανέμονται οι φοιτητές κατά αλφαβητική σειρά σε 10 ομάδες των 12 ατόμων. Η άσκηση έχει ορισθεί στο πρόγραμμα σπουδών κάθε Δευτέρα 2-3μμ.

Γραμματεία 
Εργαστηρίου Ακτινολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τηλ. +30 2413 501975
Φαξ +30 2413 501974