ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Βιοχημείας (Ι) - ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ λόγω φοιτητικών εκλογών

Τμήμα Ιατρικής

04.06.2018

Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 12/02/2018
Έναρξη εργαστηρίων Τρίτη 13/02/2018

Λόγω της μη διεξαγωγής μαθημάτων την Τετάρτη 16 Μαΐου (φοιτητικές εκλογές)
και Τετάρτη 23 Μαΐου (πρυτανικές εκλογές) το πρόγραμμα διδασκαλίας για το
υπόλοιπο του εξαμήνου διαμορφώνεται ως εξής: πρόγραμμα (pdf file).

 Δείτε τις ομάδες (pdf file)

Από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Βιοχημείας