-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση Ανάθεσης Καθηκόντων Ιατρού Ερασίας

Τμήμα Ιατρικής

31.12.2019

 

Ιατρός Εργασίας Σχολής Επιστημών Υγείας

Στο αρχείο μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα εργασίας του και τα στοιχεία του Ιατρού Εργασίας

(pdf file)