ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ

Τμήμα Ιατρικής

06.06.2018

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ».

Το  έγγραφο σε μορφή  PDF