ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Τμήμα Ιατρικής

31.05.2018

Το μάθημα ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, θα πραγματοποιηθεί:
 - Παρασκευή 18.5.2018
 - Παρασκευή 25.5.2018
 - Πέμπτη 31.5.2018

Ο Διδάσκων