ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο γνωστικό αντικείμενο Ιατρική Χημεία

Τμήμα Ιατρικής

16.06.2018

Δείτε τη προκήρυξη (pdf file)

Αιτήσεις μέχρι και 16 Ιουνίου 2018

Αίτηση υποβολής.doc

Πληροφορίες στη κα Αρετή Κοντογιάννη (τηλ. 2410 685703 - email: g-med[at]med.uth.gr)