ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο γνωστικό αντικείμενο Iατρική Υπολογιστική Στατιστική - Βιοπληροφορική

Τμήμα Ιατρικής

20.07.2018

 

Δείτε τη προκήρυξη (pdf file)

Αιτήσεις μέχρι και 20 Ιουλίου 2018

Αίτηση υποβολής.doc

Πληροφορίες στη κα Αρετή Κοντογιάννη (τηλ. 2410 685703 - email: g-med[at]med.uth.gr)