ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη μεταδιδακτορικών ερευνητικών υποτροφιών ακ. έτους 2019 – 2020 - ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Τμήμα Ιατρικής

31.12.2018

 

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Δείτε Περισσότερα ....