ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Καθηγητών στο ΠΘ - 2 θέσεις για το Τ.Ι.

Τμήμα Ιατρικής

27.09.2018

Δείτε τη προκήρυξη (pdf file)

Αιτήσεις μέχρι και 27-09-2018

Πληροροφορίες Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής (Παπαχατζοπούλου Βικτωρία 2410 685702, Φούρλαρη Χρύσα 2410 685732)