ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 -Ιατρική Χημεία

Τμήμα Ιατρικής

21.09.2018

Καλούνται οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, να το δηλώσουν έως τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 στο email της γραμματείας του Εργαστηρίου Βιοχημείας: enousiou@med.uth.gr
Από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Βιοχημείας (3ος όροφος, 2410685713)