ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΠΡΟΣΟΧΗ****ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙI και ΙV

Τμήμα Ιατρικής

19.09.2018

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Μεταβολή στο πρόγραμμα εξέτασης των μαθημάτων των αγγλικών ΙΙΙ και IV.

Το μάθημα Αγγλικά ΙΙΙ θα εξεταστεί μαζί με το Αγγλικά 1 (19 Σεπτ., 14.00-16.00) και

το μάθημα Αγγλικά ΙV θα εξεταστεί μαζί με το Αγγλικά 2 (19 Σεπτ., 16.00-18.00).

Από τον Διδάσκοντα

κ. Βασίλη Αργυρούλη