ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Εργαστηρίου Ακτινοδιαγνωστικής

Τμήμα Ιατρικής

26.06.2019

Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων και Κλινικοεργαστηριακών Συναντήσεων (pdf file)

Εργαστηρίου Ακτινολογίας-Ιατρικής Απεικόνισης Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Διευθυντής Ιωάννης Β. Φεζουλίδης

Καθηγητής Διαγνωστικής Ακτινολογίας Π.Θ.

Nέα ημερομηνία(28-03-2019)

Αναβολή μαθήματος (21-02-2019) και νέα ημερομηνία

Αναβολή μαθήματος (25-10-2018) και νέα ημερομηνία