ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019: Χειρουργική Ι - Πρόγραμμα και Ομάδες Κλινικών Ασκήσεων

Τμήμα Ιατρικής

11.01.2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ, Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής

ΟΜΑΔΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ι - 4ο ΕΤΟΣ


Από τη Γραμματεία της Κλινικής (τηλ. 2413 502802)