ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019: Αναισθησιολογία - Πρόγραμμα

Τμήμα Ιατρικής

09.01.2019

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα του μαθήματος Αναισθησιολογία (pdf file) το οποίο έιναι αναρτημένο και στο e-class.

Από τη γραμματεία Αναισθησιολογικής Κλινικής