ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019: Εισαγωγή στη Πληροφορική - Πρόγραμμα Εργαστηριακών Ασκήσεων

Τμήμα Ιατρικής

13.12.2018

Πρόγραμμα εργαστηριακών ασκήσεων 2018-2019

 Ομάδες Α και Γ: Τετάρτη, 9:00-11:00

Ομάδες Δ και Β: Πέμπτη, 9:00-11:00