ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Αγγειοχειρουργικής Κλινικής

Τμήμα Ιατρικής

18.04.2019

 

 

Δείτε το πρόγραμμα (pdf file)

Αθανάσιος Γιαννούκας, Καθηγητής

Δ/ντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής