ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ και ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τμήμα Ιατρικής

19.10.2018

 

Οι φοιτητές του 4ου έτους μπορούν να  παραλάβουν από τη διανομή συγγραμμάτων τις σημειώσεις του μαθήματος «Παθολογία ΙΙ»

Οι φοιτητές του 5ου έτους μπορούν να  παραλάβουν από τη διανομή συγγραμμάτων τις σημειώσεις του μαθήματος «Δερματολογία»

από το Ισόγειο του Κτιρίου Τμήματος Ιατρικής (κ. Χρηστος Παπαδημητρίου - 2410 685596)