ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Career in Britain

Τμήμα Ιατρικής

21.10.2018

Στο πλαίσιο της εξαιρετικής συνεργασίας μας, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα εάν θα μπορούσατε να προωθήσετε την παρακάτω ανακοίνωση σε ενδιαφερόμενους στις παρακάτω ειδικότητες και να αναρτήσετε τη συνημμένη αφίσα στην ιστοσελίδα σας ή και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσής σας, καθώς και στο χώρο σας, με στόχο την αμεσότερη ενημέρωση των σπουδαστών σας σχετικά με την Έκθεση Καριέρας για Ιατρούς, Νοσηλευτές και Επαγγελματίες στον Τομέα της Υγείας που διοργανώνει το British Council.


Με εκτίμηση,


Kostis Georgiou

Education Services Manager

British Council Greece