ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ-ΤΡΑΥΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Κλινική άσκηση-βεβαίωση παρουσίας-διευκρίνιση

Τμήμα Ιατρικής

09.11.2018

Oι παρουσίες στην κλινική άσκηση βεβαιώνονται ΜΟΝΟ στην ειδική κάρτα παρουσιών και ΜΟΝΟ την ημέρα της άσκησης με υπογραφή:

·             του μέλους ΔΕΠ που είναι υπεύθυνο για την κάθε άσκηση,

·             του εφημερεύοντος Ειδικού ιατρού, όταν πρόκειται για την άσκηση στα ΤΕΠ.

Υπογραφές από ειδικευόμενους ή υπογραφές σε άλλο έντυπο, πλην της ειδικής κάρτας παρουσιών, δεν θα γίνονται δεκτές και η άσκηση θα επαναλαμβάνεται.

 Από τη γραμματεία της Ορθοπαιδικής Κλινικής