ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής - Ακαδ. Έτος 2018-2019

Τμήμα Ιατρικής

22.05.2019

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης στη Μαιευτική και Γυναικολογία

από το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Μαιευτικής και Γυναικολογίας (EBCOG)

 Διευθυντής: Καθηγητής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΔΑΠΟΝΤΕ M.D., Dr Med (LMU Munich) F.C.O.G. (S.A.)

Πρόγραμμα των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Δείτε το πρόγραμμα (pdf file)

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Αίθουσα Σεμιναρίων της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 (Γ΄ κτίριο, ισόγειο)

 Λάρισα, Οκτώβριος 2018