ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Τμήμα Ιατρικής

12.12.2018


 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019 ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ"

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού υπότροφου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους,

με σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση ορισμένου χρόνου στο γνωστικό αντικείμενο "Ψυχιατρική"

για την παροχή κλινικού έργου και ερευνητικού έργου με εξειδίκευση στον "Εθισμό στο Διαδίκτυο" στην Ψυχιατρική Κλινική του Τμ. Ιατρικής, ΠΘ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (PDF FILE)

ΑΙΤΗΣΗ.doc

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Αρετή Κοντογιάννη (2410 68 5703 , g-med@med.uth.gr)