ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εξετάσεις Χειμ. Εξαμήνου 2018-2019 - Στοιχεία Πυρηνικής Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

22.01.2019

Οι εξετάσεις του κατά επιλογή υποχρεωτικού μαθήματος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΉΣ περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13.00μμ, στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής ΠΓΝΛ (γραφείο Καθηγητή Π. Γεωργούλια).

Ο Υπεύθυνος Μαθήματος