ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εξετάσεις Χειμ. Εξαμήνου 2018-2019 - Ιατρική Χημεία - Δήλωση Συμμετοχής

Τμήμα Ιατρικής

21.01.2019

Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος, στις 21 Ιανουαρίου 2019, να το δηλώσουν έως την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 στο email της γραμματείας του Εργαστηρίου Βιοχημεία: enousiou@med.uth.gr

Από τη Γραμματεία του
Εργαστηρίου Βιοχημείας (3ος όροφος, 2410685713)