ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως

Τμήμα Ιατρικής

06.05.2019

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, εκ των οποίων μία (1) στον κλάδο της Ανοσολογίας, σε πτυχιούχους Επιστημών Υγείας, Τμημάτων Βιολογίας και Χημείας Σχολών/Τμημάτων (ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει στις 6 Μαϊου 2019.

 

Με εκτίμηση

Ελένη Αρμένη

Τμήμα Υποτροφιών

της Ακαδημίας Αθηνών

τηλ.: 210.3664736