ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στην Αγγειοχειρουργική Κλινική

Τμήμα Ιατρικής

11.02.2019

 

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού υπότροφου για την Αγγειοχειρουργική Κλινική του ΠΘ διάρκειας έξι (6) μηνών στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα ανανέωσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση ορισμένου χρόνου στο γνωστικό αντικείμενο "Υπερηχογραφία Αγγειακών Παθήσεων".

Υποβολή αιτήσεων έως και 11.02.2019

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (PDF FILE)

ΑΙΤΗΣΗ.doc

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Αρετή Κοντογιάννη (2410 68 5703 , g-med@med.uth.gr)