-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση Επιτυχόντων Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2018-2019 - Ανακοίνωση Εγγραφής τους

Τμήμα Ιατρικής

12.02.2019

Οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Ιατρικής για το ακαδ. έτος 2018-2019 είναι:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

1

6394/05.11.2018

2

6398/05.11.2018

3

6511/08.11.2018

4

6549/09.11.2018

5

6514/08.11.2018

6

6337/01.11.2018

7

6438/06.11.2018

8

6392/05.11.2018

9

6592/12.11.2018

10

6670/14.11.2018

11

6461/07.11.2018


Οι επιτυχόντες καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για την εγγραφή τους από 06.02.2018 έως 12.02.2018.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν είναι:

- 1 φωτογραφία

- Φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας (μπρος-πίσω)

- Πιστοποιητικό γέννησης (απλή φωτοτυπία)

- Έγγραφο επιβεβαίωσης του ΑΜΚΑ (από τα ΚΕΠ)

-Υπεύθυνη δήλωση (δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)