ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Οκτώ υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου μονοετούς φοίτησης προκηρύσσει η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020.

Τμήμα Ιατρικής

31.03.2019

κτώ υποτροφίες συνολικού ύψους 120.000 ευρώ, μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου μονοετούς φοίτησης ύψους 15.000 ευρώ έκαστη, προκηρύσσει η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για σπουδές σε Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020.

 

Προκήρυξη Υποτροφιών, προϋποθέσεις και απαραίτητα δικαιολογητικά


Αίτηση Συμμετοχής Προγράμματος Υποτροφιών