ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019: Φαρμακολογία Ι - ΝΕΟ

Τμήμα Ιατρικής

30.05.2019


ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: Τρίτη (ΜΑ2) 13:00-15:00, Πέμπτη (ΜΑ1) 14:00-18:00

Πρόγραμμα Διαλέξεων και Εργαστηριακών μαθημάτων (επαναληψη)

Συντονίστρια: Ε. Ασπροδίνη