ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ α.ε. 2018-2019 Τ.Ι. |13.02.2019

Τμήμα Ιατρικής

13.02.2019

 

Δείτε την ημερήσια διάταξη (pdf file) 

Πληροφορίες κα Αρετή Κοντογιάννη (2410 685732 ,  email: g-med@med.uth.gr)