ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019

Τμήμα Ιατρικής

25.02.2019

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων ξεκινούν την Τρίτη 12-02-2019 και λήγουν Δευτέρα 25-02-2019.

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν:

1.    Τα υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου τους καθώς και μαθήματα που οφείλουν από παλαιότερα εαρινά εξάμηνα (μόνο αυτά στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν κι όχι όλα όσα οφείλουν)

2.    Τα επιλογής που επιθυμούν (ανεξαρτήτως εξαμήνου) και τα οποία είναι υποχρεωμένοι να περάσουν χωρίς να τα εγκαταλείψουν (έως 2 μαθήματα).

Για την ορθότητα της δήλωσης καθώς και για την έγκαιρη υποβολή της, υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι φοιτητές.

Η Γραμματεία δε θα δεχθεί δηλώσεις ή προσθήκες μαθημάτων πέραν της ημερομηνίας λήξης των δηλώσεων και δε θα υπάρξει παράταση αυτών.

Από τη Γραμματεία