-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

Τμήμα Ιατρικής

30.04.2019

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα μέλη του Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που επιθυμούν να μετακινηθούν για επιμόρφωση κατά το χειμερινό ή/και το εαρινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους (2019-2020), θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2019, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση μετακίνησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στα Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΠΘ ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική αποστολή είναι απαραίτητο να ζητηθεί αποδεικτικό παράδοσης και ανάγνωσης του email.

Εκπρόθεσμες ή/και ελλιπώς συμπληρωμένες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

Η κινητικότητα Erasmus με σκοπό την επιμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Οργανωμένες εβδομάδες επιμόρφωσης (Staff Weeks) από τα Ιδρύματα Υποδοχής.
  • Προγράμματα κατάρτισης, παρακολούθηση σεμιναρίων, εργαστηρίων κ.ά.
  • Άλλη μορφή επιμόρφωσης η οποία αξιολογείται κατά περίπτωση. Προγράμματα μεμονωμένων επισκέψεων σε Ιδρύματα (όπως συνηθίζονταν τα προηγούμενα έτη), θα αξιολογούνται πλέον πριν την υπογραφή της σύμβασης και θα πρέπει να λάβουν ειδική έγκριση.

Πληροφορίες για τη διαδικασία, τα απαιτούμενα έγγραφα καθώς και τα πρότυπα των εγγράφων αυτών, θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων:

http://erasmus.uth.gr/gr/

 

 

http://erasmus.uth.gr/gr/eggrafa

Τα μέλη του Προσωπικού των Τμημάτων που εδρεύουν στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην παρακάτω διεύθυνση:

oep@teilar.gr

 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων