ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Τμήμα Ιατρικής

20.08.2019

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ96 και τίτλο "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού "

επισυνάπτουμε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ του ΠΘ.

 

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ [pdf file]